Biuro Detektywistyczne

******USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE***********

- wywiad gospodarczy
- poszukiwanie majątku dłużników
- weryfikacja wiarygodności danych
kredytobiorców
- weryfikacja szkód ubezpieczeniowych
- poszukiwanie osób
- ustalenia do spraw rozwodowych
- inne zlecenia w sprawach cywilnych i
karnych

******** WINDYKACJA*****************

- prowadzenie windykacji przedsądowej
- windykacja spraw po umorzeniu
postępowania przez organ egzekucyjny
Strona jest utrzymywana w systemie vFIRMA